پالتو پایتا کرم

1480000 تومان
جنس شانل بافت فری سایز مناسب تا۴۴ دورسینه۱۰۳ قد تقریبا ۷۵ دوربازو ۴۰-۴۲ قد استین ۵۸ ارسال 7 روز کاری

پالتو پایتا هفت رنگ مشکی

1480000 تومان
جنس شانل بافت فری سایز مناسب تا۴۴ دورسینه۱۰۳ قد تقریبا ۷۵ دوربازو ۴۰-۴۲ قد استین ۵۸ ارسال 7 روز کاری

پالتو پاور مشکی

1580000 تومان
جنس شانل بافت فیری سایز مناسب تا۴۴ دورسینه۱۰۵ قد تقریبا۷۵ قد استین تقریبا۵۹ دوربازو تقریبا۴۱ ارسال 10 روز کاری

پالتو مانامی قرمز

1280000 تومان
جنس پشمی استردار فری سایز مناسب تا۴۴ دورسینه ۱۰۰ قد تقریبا۷۲ دوربازو۴۱ ارسال 7 تا 10 روز کاری برای خرید رنگ مشکی این کت کلیک کنید. 

پالتو مانامی سبز

1280000 تومان
جنس پشمی استردار فری سایز مناسب تا۴۴ دورسینه ۱۰۰ قد تقریبا۷۲ دوربازو۴۱ ارسال 7 تا 10 روز کاری برای خرید رنگ مشکی این کت کلیک کنید. 

پالتو مانامی مشکی سفید

1280000 تومان
جنس پشمی استردار سایزبندی تا ۴۴ سایز۱ مناسب(۳۶-۳۸-۴۰) دورسینه ۱۰۰ قد تقریبا ۷۰ قد استین ۵۷ دوربازو ۴۰ سایز۲ مناسب (۴۰-۴۲-۴۴) دورسینه۱۱۰ قد تقریبا۷۵ قد استین ۵۹ دوربازو۴۲ ارسال 7 تا 10 روز کاری برای خرید شلوار کلیک کنید.

کت روبان مشکی

1480000 تومان
فیری سایز مناسب تا۴۴ دورسینه۱۰۳ قد کار تقریبا۶۵ جنس شانل بافت تمام استرکشی قد استین ۵۹ دوربازو ۴۴ ارسال 10 روز کاری برای خرید رنگ قرمز این کت کلیک کنید.

کت روبان قرمز

1480000 تومان
فیری سایز مناسب تا۴۴ دورسینه۱۰۳ قد کار تقریبا۶۵ جنس شانل بافت تمام استرکشی قد استین ۵۹ دوربازو ۴۴ برای خرید رنگ مشکی این کت کلیک کنید. 

کت مانتیس سفید رنگی

1480000 تومان
سایزیندی تا۴۴ سایز ۱ مناسب(۳۶-۳۸-۴۰) دورسینه۱۰۰قد ۷۰ سایز۲مناسب(۴۰-۴۲-۴۴) دورسینه ۱۰۸ قد تقریبا ۷۵ جنس شانل بافت استرکشی شده ارسال 10 روز کاری

کت مانتیس صورتی

1680000 تومان
جنس شانل بافت سایزیندی تا۴۴ سایز ۱ مناسب(۳۶-۳۸-۴۰) دورسینه۱۰۰ قد ۷۰ سایز۲مناسب(۴۰-۴۲-۴۴) دورسینه ۱۰۸ قد تقریبا ۷۵ جنس شانل بافت استرکشی شدهv

پالتو پایتا سفید رنگی

1680000 تومان
جنس شانل بافت فری سایز مناسب تا۴۴ دورسینه۱۰۳ قد تقریبا ۷۵ دوربازو ۴۰-۴۲ قد استین ۵۸ ارسال 7 روز کاری

پالتو پایتا سورمه ایی

1680000 تومان
جنس شانل بافت فری سایز مناسب تا۴۴ دورسینه۱۰۳ قد تقریبا ۷۵ دوربازو ۴۰-۴۲ قد استین ۵۸ ارسال 7 روز کاری