مانتو طریقت رنگی

980000 تومان
جنس سوزن دوزی شده ترکیب با لینن‌ فیری سایز مناسب تا۴۴ دورسینه۱۰۳ قد تقریبا۷۲ قد استین تقریبا۶۱ دوربازو ۴۲ اماده ارسال

گلدیس مشکی

1332000 تومان
جنس سوزن دوزی شده ترکیب بالینن قد کار تقریبا۶۸ فیری سایز مناسب تا۴۴ دورسینه ۱۰۰ قد استین تقریبا ۵۶ دوربازو ۴۰

گلدیس کرم طرحدار

1380000 تومان
جنس بخاردوزی فیری سایز تا۴۴ دورسینه ۱۰۰ قد کار تقریبا ۷۰ قد استین تقریبا ۶۰ دوربازو ۴۲

مانتو یاشار خردلی

620000 تومان
جنس نخی فیری سایز مناسب تا۴۴ دورسینه ۱۰۰ قد کار تقریبا ۶۷ قد استین تقریبا۶۰ دوربازو ۴۰

مانتو فرانک نارنجی

980000 تومان
جنس سوزن دوزی ترکیب با لینن فیری سایز مناسب تا ۴۴ دورسینه ۱۰۰ قد تقریبا ۷۰ قد استین ۵۶ دوربازو ۴۰

مانتو یوریکا مشکی

920000 تومان
جنس ترکیب سوزن دوزی با تافته ابریشم قد تقریبا 70 قد آستین 56 دور بازو 40 دور سینه 100 فری سایز مناسب تا 44 د

کت سوکونا مشکی

1280000 تومان
جنس سوزن دوزی ترکیب با لینن فیری سایز مناسب تا۴۴ دورسینه ۱۰۰ قد کار تقریبا ۶۰ قد استین تقریبا ۵۶ دوربازو ۴۰

کت تیدا مشکی طرح فیل

1422000 تومان
جنس سوزن دوزی مناسب تا 44 دور سینه 100 قد آستین 60 قد کار تقریبا 55 دور بازو 39 آماده ارسال

مانتو اورلایا کرم

1480000 تومان
جنس لینن ترکیب با سوزن دوزی فری سایز تا 44 دور سینه 100 قد تقریبا 68 قد آستین تقریبا 55

کندیس مشکی طرح سنتی

1422000 تومان
جنس سوزن دوزی فرس سایز تا 44 دور سینه 100 قد تقریبا 68 قد آستین 52 دور بازو 38